Administrator

logo1Motel Magnolia uzyskał dofinansowanie ze środków UE poprzez 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji ,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w  ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętych Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 logo1   logo2   logo3   logo4

Kategoria:

Ta strona korzysta z technologii cookies do poprawy jakości obsługi
informacje o cookies