Regulamin

Rezerwacja

 • pokój w obiekcie Motel Magnolia proszę o podanie danych osobowych, telefonu kontaktowego , godziny przyjazdu oraz adresu e-mailowego w celu potwierdzenia rezerwacji.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji proszę o wpłatę na konto (dane w zakładce KONTAKT) kwoty w wysokości 30% całkowitej wartości noclegu, wyjątek stanowią terminy związane z dużym zapotrzebowaniem na noclegi (weekend majowy, okres sylwestrowy, koncerty, mecze, itp.) gdzie jest wymagana przedpłata w wysokości 100% wartości noclegu
 • Rezerwacja może być anulowana 72 godziny przed planowanym przyjazdem, wtedy Wynajmujący zwróci wpłaconą przedpłatę, jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi w krótszym czasie Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.
 • Przy rezerwacji grupowej ewentualne zmniejszenie ilości osób proszę zgłaszać 72 godziny przed planowanym przyjazdem, brak zgłoszenia lub zgłoszenie w krótszym czasie może obciążać Najemcę za anulowane noclegi
 • Zakwaterowanie większej ilości osób w stosunku do pierwotnej rezerwacji może nastąpić pod warunkiem posiadania wolnych miejsc noclegowych
 • Niezbędne informacje dotyczące rezerwacji jak również wszelkie póżniejsze zmiany rezerwacji proszę aby znajdowały się w korespondencji e-mailowej w celu uniknięcia ewentualnych niejasności.

 

Zakwaterowanie

 • Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 12.00 a kończy o godzinie 10.00 następnego dnia.
 • Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji , której wysokość uzależniona jest od ilości zakwaterowanych osób i długości ich pobytu
 • Wynajęcie pokoju następuje po zameldowaniu , opłaceniu z góry noclegu i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 

Pobyt w obiekcie

 • Jakiekolwiek usterki w obiekcie prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń
 • Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia lokalu i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada
 • Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego o powstaniu szkody
 • Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00,zachowanie Najemcy nie powinno zakłócać pobytu pozostałych mieszkańców, ewentualne wizyty gości należy uzgodnić z Wynajmującym
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie skutkowało natychmiastową opłatą w gotówce w wysokości 200 zł.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub zachowującym się agresywnie i w niewłaściwy sposób oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu zapłaty za nocleg
 • Pobyt Gości ze zwierzętami musi być wcześniej ustalony i zaakceptowany przez Wynajmującego.
 • Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas
 • Za zgubienie kluczy i konieczność interwencji będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł
 • Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 • Przedłużenie pobytu jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc

 

Wymeldowanie

 • Doba noclegowa kończy się o godzinie 10.00 w związku z tym należy zdać pokój i oddać klucze.
 • Nie spełnienie obu warunków spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę i nie będzie stanowiło gwarancji przedłużenia pobytu w obiekcie

Ta strona korzysta z technologii cookies do poprawy jakości obsługi
informacje o cookies